Tegen lage kosten, snel uw geld!

Home  >>  Tegen lage kosten, snel uw geld!

 • Werkwijze en stappen om uw openstaande facturen snel betaald te krijgen

Het vinden van een goed incassobureau is door het ruime aanbod niet eenvoudig. Wij willen u zo goed mogelijk helpen bij het maken van een keuze. Du Crocq & l’Argent biedt u daarom de mogelijkheid om zonder abonnementskosten en alleen dossierkosten haar incasso service uit te proberen. Wij bewijzen graag dat uw vordering bij ons in goede handen is!

Ons slagingspercentage (u ontvangt u geld van uw debiteur) ligt rond de 85%, omdat onze bewezen werkwijze uiterst efficiënt is.

Wij bieden u de volgende mogelijkheden aan om snel uw openstaande facturen te innen. Aan de hand van onderstaande rekenvoorbeelden* kunt u zien welke kosten u (eventueel) maakt bij het inschakelen van Du Crocq & l’Argent:

 • Kosten en resultaat laatste sommatie service
 • Kosten en resultaat als uw incasso opdracht volledig wordt geïncasseerd
 • Kosten en resultaat als uw incasso opdracht niet kan worden geïncasseerd
 • U besluit het dossier in te trekken omdat u geen gerechtelijke procedure wenst te starten
 • Kosten en resultaat bij een gerechtelijke procedure
 • Kosten en resultaat laatste sommatie service

Bij een laatste sommatie service versturen wij aan u klant een laatste betalingsherinnering op ons briefpapier met uw bankrekeningnummer. Hieronder een korte berekening van de kosten.

Hoofdsom : EUR 1000,00
Rente : EUR 75,00
Sommatiekosten : EUR 37,00

+
Totaal te incasseren : EUR 1112,00
Door debiteur aan u betaald : EUR 1112,00
Door u te betalen aan ons : EUR 37,00

Kosten en resultaat van een laatste sommatie service

Als uw debiteur betaalt, dan ontvangt u € 1075,- en kost het u € 37,-. U heeft echter dan wel direct uw geld binnen en de rente wordt ook altijd door debiteur betaald.

Als uw debiteur niet betaalt, dan kost het u € 37,-, maar u kunt dan wel uw vordering gratis omzetten in een incasso opdracht.

 • Kosten en resultaat als uw incasso opdracht volledig wordt geïncasseerd

Wanneer wij het gehele bedrag inclusief de incassokosten voor u incasseren, ziet de berekening er als volgt uit:

Hoofdsom : EUR 1000,00
Rente : EUR 75,00
Incassokosten (15%) : EUR 150,00
Administratiekosten : EUR 37,00

+
Totaal te incasseren : EUR 1262,00
Door uw debiteur betaald : EUR 1262,00
Onze administratiekosten : EUR – 37,00
Onze incassokosten (15%) : EUR -150,00
Onze dossierkosten : EUR – 37,00

Door u te ontvangen : EUR 1038,00

Kosten en resultaat als uw incasso opdracht volledig wordt geïncasseerd.

Omdat de volledige vordering is voldaan, heeft debiteur 15% aan incassokosten en € 37,- aan administratiekosten betaald !!U ontvangt van ons EUR 1038,00. Door onze inspanningen heeft u er dus EUR 38,00 aan verdiend (rente – onze dossierkosten).

 • Kosten en resultaat als uw incasso opdracht niet kan worden geïncasseerd, omdat debiteur failliet is, toegelaten tot de WSNP of vertrokken naar het buitenland

Wanneer wij het gehele bedrag inclusief de incassokosten niet voor u incasseren, ziet de berekening er als volgt uit:

Hoofdsom : EUR 1000,00
Rente : EUR 75,00
Incassokosten (15%) : EUR 150,00
Dossierkosten : EUR 37,00

+
Totaal te incasseren : EUR 1262,00
Door uw debiteur betaald : EUR 0,00
Onze incassokosten (15%) : EUR 0,00
Onze dossierkosten : EUR 37,00

Door u te betalen : EUR 37,00

Kosten en resultaat als uw incasso opdracht niet kan worden geïncasseerd

Indien blijkt dat er helemaal niets geïncasseerd kan worden, bijvoorbeeld omdat de debiteur onvindbaar is, failliet is verklaard of in de WSNP is toegelaten, berekenen wij alleen de dossierkosten € 37,00).

 • U besluit het dossier in te trekken omdat u geen gerechtelijke procedure wenst te starten

Indien u besluit een opdracht in te trekken of van verdere behandeling afziet; bijvoorbeeld omdat we de vordering niet in het minnelijke traject kunnen incasseren en u geen juridische procedure wenst te starten, ziet de berekening er als volgt uit:

Hoofdsom : EUR 1000,00
Rente : EUR 75,00
Incassokosten (15%) : EUR 150,00
Dossierkosten : EUR 37,00

+
Totaal te incasseren : EUR 1262,00
Door debiteur betaald : EUR 0,00
Onze incassokosten (15%) : EUR 0,00
Onze provisie (15%) : EUR 150,00
Onze dossierkosten : EUR 37,00

Door u te betalen : EUR 187,00

Kosten en resultaat als u besluit het dossier in te trekken omdat u geen gerechtelijke procedure wenst te starten

Indien u uw dossier terugtrekt (bijv. omdat u uw klant niet via de rechter wil laten betalen) zullen wij een incassoprovisie van 15% over de hoofdsom plus de dossierkosten aan u in rekening brengen. U betaalt in dit geval dan € 187,-

Wanneer het een opdrachtgever betreft die meerdere dossiers in behandeling geeft, zullen wij u bij de afrekening 50% provisie van het totale incassobedrag in rekening brengen.

 • U start een gerechtelijke procedure en krijgt de vordering via de rechter toegewezen

Indien u een gerechtelijke procedure start, ziet de berekening er als volgt uit:

Hoofdsom : EUR 1000,00
Rente : EUR 75,00
Incassokosten (15%) : EUR 150,00
Administratiekosten : EUR 37,00
Exploot 70,85
Salaris gemachtigde 100,00
Griffierecht 146,00

+
Totaal te incasseren : EUR 1578,85
Door debiteur betaald : EUR 1578,85
Onze incassokosten (15%) : EUR – 150,00
Onze administratiekosten : EUR – 37,00
Kosten exploot – 70,85
Kosten salaris gemachtigde – 100,00
Kosten griffierecht – 146,00

Door u te ontvangen : EUR 1075,00
Opstelling dagvaarding : EUR – 80,00
Dossierkosten : EUR – 37,00
Door u te betalen : EUR 117,00

Kosten en resultaat als u een gerechtelijke procedure start

Kosten voor debiteur:
Incassokosten € 150,00
Administratiekosten € 37,00

Onderstaande tarieven zijn variabel, worden bepaald door hoogte hoofdsom en na te lezen bij het incassotraject:

Uitbrengen exploot € 70,85 (excl. BTW)
Salaris gemachtigde (rekenvoorbeeld) € 100,00
Griffierecht (rekenvoorbeeld) € 146,00

Kosten voor u:
Kosten die niet verhaalbaar zijn op debiteur dienen door opdrachtgever te worden voldaan:
Opstelling dagvaarding € 80,00
Dossierkosten € 37,00

Door u te ontvangen bedrag:
€ 1075,00 – € 117,00 = € 958,00

 

U kunt er dus van uitgaan dat wij ons uiterste best zullen doen om uw vordering volledig te incasseren!

* Uiteraard zijn deze rekenvoorbeelden gesimplificeerde voorbeelden. De daadwerkelijke berekening van rente, incassokosten, provisie en BTW worden bij het sluiten van een dossier op basis van de alsdan geldende (wettelijke) tarieven uitgevoerd.

Bent u benieuwd naar onze dienstverlening, dien dan vandaag nog uw eerste vordering in. Dit kan op de volgende manieren:

 • Bel met 0321-335090
 • Vraag ons informatiepakket aan
 • Fax uw vorderingen en gegevens naar 0321-335099

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.

* Uiteraard zijn deze rekenvoorbeelden gesimplificeerde voorbeelden. De daadwerkelijke berekening van rente, incassokosten, provisie en BTW worden bij het sluiten van een dossier op basis van de alsdan geldende (wettelijke) tarieven uitgevoerd.