Incassobureau diensten

Home  >>  Incassobureau diensten

1. Laatste Sommatie Service (factuurherinnering op ons briefpapier)
2. Incasso opdracht indienen (wij gaan uw facturen zo snel mogelijk innen)
3. Debiteurenbeheer (uitbesteden van uw debiteuren administratie)
4. Bijzonder Beheer (persoonlijk bezoeken van uw debiteuren en maken van betalingsafspraken)
5. Gerechtelijke procedure (via de rechter ervoor zorgen dat het bedrag wordt betaald)

  • Laatste Sommatie Service (factuurherinnering op ons briefpapier)

Voordat u een vordering ter incasso geeft kunt u ook besluiten gebruik te maken van onze Laatste Sommatie service. Wij versturen dan uit uw naam, maar op ons briefpapier, een laatste aanmaning waarin wij uw debiteur vriendelijk doch dringend verzoeken de openstaande vordering te voldoen.

U kunt deze Laatste Sommaties eenvoudig via onze website indienen, waarna wij zorg dragen voor de verdere afhandeling. Deze pré incasso oplossing heeft als grootste voordelen dat de kosten voor uw debiteur laag blijven (EUR 67,00 administratiekosten excl. BTW) en dat u daarnaast een werkbare relatie met uw klant behoudt.

In 28% van de van de gevallen leidt de laatste sommatie service tot directe betaling van uw openstaande factuur.

Mocht de laatste sommatie niet het gewenste resultaat opleveren, kunnen wij de vordering eenvoudig omzetten naar een incassoprocedure en betaalt u geen dossierkosten.

 


  • Incasso opdracht indienen (wij gaan uw facturen zo snel mogelijk innen)

Niet alle bedrijven betalen hun rekeningen binnen de gestelde termijn. Du Crocq & l’Argent weet als geen ander hoe zij moet omgaan met uw debiteuren. Wij kennen vrijwel alle denkbare problemen en weten hoe we deze problemen kunnen oplossen.

Ons slagingspercentage (u ontvangt uw geld van uw debiteur) ligt rond de 85%, omdat onze bewezen werkwijze uiterst efficiënt is.

Du Crocq & l’Argent ziet de geïncasseerde gelden uiteraard als voor u bestemd. De door ons ontvangen bedragen worden dan zo spoedig mogelijk, onder aftrek van onze kosten, met u afgerekend. Wij garanderen u een optimale dienstverlening, dit betekent dat wij u een totaalpakket aanbieden; vanaf het moment van indiening tot het incasseren van de totale vordering.
Du Crocq & l’Argent is aangesloten bij  leovegas

 


  • Debiteurenbeheer (uitbesteden van uw debiteuren administratie)

U heeft goederen en/of diensten geleverd, desondanks blijft de factuur onbetaald liggen. Ondertussen loopt uw eigen liquiditeit gevaar. U wilt, terecht, uw geld! Wij hebben als doel uw debiteurenadministratie zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.

Wij zorgen ervoor dat uw debiteuren binnen uw betalingstermijn betalen en dat het openstaande bedrag aan debiteuren (debiteurensaldo) wordt gereduceerd.

Wij verschuilen ons niet achter het schrijven van talloze brieven. Wij leggen telefonisch contact met debiteur en onderhouden dit contact zeer frequent. Onze medewerkers zijn getraind op scoren tijdens het telefoongesprek met debiteur.

 


  • Gerechtelijke procedure (via de rechter ervoor zorgen dat het bedrag wordt betaald)

Soms leidt een incassotraject niet direct tot een betaling. In dat geval start Du Crocq & l’Argent in overleg met u een gerechtelijke procedure. In de meeste gevallen zullen wij adviseren om uw zaak voor te leggen aan een rechter. Onze juridische afdeling zal uw vordering beoordelen op de haalbaarheid. Er wordt gekeken of uw vordering zodanig is onderbouwd, dat wij uw zaak met succes aan een bevoegd rechter ter beoordeling kunnen voorleggen.

Ons advies om een gerechtelijke procedure op te starten leidt in 83% van de gevallen ertoe dat u uw geld binnen 72 dagen na het verstrekken van de incasso opdracht ontvangt.

De kosten die hieraan verbonden zijn, zullen als verschotten (kosten voor het innen die afhankelijk zijn van de hoogte van uw vordering en de kosten van de deurwaarder) bij u in rekening worden gebracht. Uiteraard zullen wij deze kosten in de procedure verhalen op uw debiteur. Alle kosten worden vooraf met u besproken, zodat u nooit voor onplezierige verrassingen komt te staan. Zorgvuldige en voortdurende informatieverstrekking aan u als opdrachtgever zijn voorzieningen die vaste onderdelen zijn van onze werkzaamheden.

Een toewijzend vonnis is natuurlijk ons doel, maar daarmee is de betaling aan u door debiteur nog niet voldaan. Meestal volgen er dan uitgekiende executie maatregelen. Ook dit traject kan onze juridische afdeling op deskundige wijze voor u verzorgen.